Μονάδες μέτρησης:

  μετρικό

  αμερικάνικο

 

 

Επιλογή γλώσσας:

Αγγλικά

Ελληνικά

Ιστορικό 

Gas price calculator Ιστορικό

V 2.0
- Δίγλωσσο: Ελληνικά, Αγγλικά.
- Δύο Συστήματα μονάδων μέτρησης: Μετρικό, Αγγλοσαξωνικό .
- Νέο: Λίτρα που χρειάζονται για 100, 500, 15000, 50000, 100000 χλμ.
- Νέο: εκπομπές CO2 για τις παραπάνω αποστάσεις.
- Αλλαγή: το πλάτος της περιοχής κειμένου και ο τίτλος από αυτοκίνητο σε "Αυτοκίνητο, Διαδρομή, Πρατήριο, Οδηγός.

V 1.0
- Μόνο στα Ελληνικά.
- Απόσταση που διανύετε με 1 λίτρο.
- Πόσο σας κοστίζουν (€) τα 100, 500, 15000, 50000, 100000 χλμ.
- Περιοχή κειμένου για να συμπληρώσετε το μοντέλο του αυτοκινήτου.