Η σίγουρη λύση στην υποστήριξη του επαγγελματία και της επιχείρησης,
στην μηχανογράφηση και τις τηλεπικοινωνίες 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο

   Telebit |  Tele-CV |  Tele-News |  Tele-Service Tele-Store  Downloads Webware | Links |  Συνδρομητές |  Επικοινωνία   

 

 

Την Πληροφορική δεν την προσδιορίζουν τα μηχανήματα και τα προγράμματα, αλλά οι άνθρωποι.

   

  Ξεκινώντας από το 1989 δημιουργήσαμε μια αμοιβαία σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τον κάθε μας πελάτη.

  Επειδή θεωρούμε ότι η πληροφορική είναι το βασικότερο εργαλείο για την επιβίωση και την ανάδειξη των επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνισμού, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα και από τις δύο πλευρές.

  Έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία, μπορούμε να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις που υποστηρίζουμε υπηρεσίες με άμεσο και ορατό αντίκρισμα και όφελος ανταποκρινόμενοι στις μηχανογραφικές απαιτήσεις σας:

 
   

- Στη σχέση κόστους - απόδοσης ενός μηχανογραφικού συστήματος. Και στο κόστος δεν υπολογίζεται  μόνο η αγορά αλλά η συντήρηση, και η εκπαίδευση, μέσα στο  πιθανό προβλεπόμενο χρόνο ζωής του συστήματος.

 

RSS

   

- Υπολογισμός  του κόστους των βλαβών (θετικό και αποθετικό) σε σύγκριση με το κόστος  αντιμετώπισης τους (πρόληψη, χρόνος απόκρισης, αλληλοκάλυψη θέσεων εργασίας, remote helpdesk, remote desktop).

- Επαρκής γνώση από  όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης των απαραίτητων για την σωστή αξιοποίηση των πληροφοριακών τους συστημάτων.

- Ασφάλεια των δεδομένων όχι μόνο από καταστροφή αλλά εξίσου και από υποκλοπή, τόσο από εξωτερική παρέμβαση ή από εσωτερική διαρροή εσκεμμένη ή όχι. 

 
   

- Άμεση απόκριση. Σ' εμάς μπορείτε να βασιστείτε για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού σας συστήματος και των τηλεπικοινωνιών σας (όσων εξαρτώνται από εμάς), τόσο με την άμεση απόκριση στις βλάβες όσο και με τον σωστό σχεδιασμό αλληλοκάλυψης της μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησής σας.

- Πολλαπλότητα αντιμετώπισης της κάθε ανάγκης,  επί τόπου, ή με remote desktop για τους συνδρομητές , ή με μεταφορά στο service της επιχείρησής μας ανάλογα με το τι είναι πιο πρόσφορο.

 
   

- Εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων από τις υποδομές (δομημένες καλωδιώσεις, Racks, ασύρματα δίκτυα ή ζεύξεις, συστήματα σταθεροποιημένης αδιάλειπτης παροχής ενέργειας), μέχρι το εξειδικευμένο hardware (βιομηχανικού τύπου ή rugged pc, plotters, cutters, εξειδικευμένς λύσεις σε γραμμές παραγωγής), ή software (ERP, CAD, CRM, POS, IRS, DTP) που απαιτεί το είδος ή η λειτουργία της επιχείρησής σας.  

  Telebit blog
   

- Ανάπτυξη - παραμετροποίηση λογισμικού. Ανάπτυξη customized λύσεων: φύλλα Excel, εφαρμογές JavaScript, Utilities σε C++, εξειδικευμένες εφαρμογές.

   
       

 Έχοντας πάντα τις βασικές αυτές αρχές και την εμπειρία οδηγό, ανεξάρτητα από το μέγεθός της μηχανοργάνωσης, με τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει,  είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε  κάθε μηχανογραφική σας ανάγκη και μαζί με εσάς να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του μηχανογραφικού σας συστήματος.